NN Životní Pojišťovna a.s. je velmi progresivní společností, která se soustředí především na zajištění vážných rizik svých klientů.

Jedná se například o riziko vážné nemoci – jedno z nejširších krytí vážných onemocnění včetně rakoviny in-situ, invalidity – možnost pojistit invaliditu 1. stupně a 2. 3. stupně zvlášť, trvalých následků úrazu – při likvidaci pojistných událostí aplikuje tzv. formu „sčítání“, která klientům přináší vyšší plnění nebo rizika smrti.

Vždy bychom měli mít na mysli, že právě tyto rizika jsou tím pravým důvodem proč si pojištění a připojištění rizik zakládáme. I když si můžeme pojistit i drobné „škrábance“, tak ty jsme zpravidla v běžném životě schopni zvládnout sami.

V tuto chvíli můžeme u NN Životní Pojišťovny využít 2 produkty. Rizikové pojištění NN Život a Investiční životní pojištění Smart. Produkt NN Život je rizikovým pojištěním bez možnosti a nutnosti k rizikovému pojištění odkládat kapitálovou složku. Investiční životní pojištění Smart nám naopak umožňuje zajištění rizik spolu s tvorbou kapitálové složky, daňovými úlevami a příspěvkem zaměstnavatele.

U obou těchto programů můžeme unikátně využít flexibilní nebo fixní sazby pojistného. Flexibilní sazba pojistného kopíruje náš věk a zvyšující se pravděpodobnost vzniku jednotlivých rizik. Sazba pojistného se tak zvyšuje spolu s těmito riziky. Fixní sazba pojistného je po celou dobu pojištění stejná, i když od počátku nepatrně dražší.
Velmi zajímavou variantou je možnost využití kombinace těchto sazeb. Flexibilní sazbu pojistného využít v mladším věku a v určitý čas přejít na sazbu fixní. Touto kombinací pak můžeme při plném zajištění rizik velmi významně ušetřit.

Druhy rizikové pojištění a připojištění jsou u obou produktů stejně kvalitní.

Likvidaci pojistných událostí lze velmi pohodlně řešit on-line a máme také možnost on-line náhledu na své smlouvy.
NN Životní Pojišťovna je velmi progresivní pojišťovnou, která nám tak jako jedna z mála dává při nastavení naší smlouvy v mnoha ohledech na výběr. Dává nám unikátním způsobem možnost svou smlouvu přizpůsobit osobním preferencím a potřebám.

GoogleGoogle