Také zastáváte názor, že vlastní je vlastní? Víte, jaké jsou rozdíly mezi finančním a operativním leasingem? Zkusili jste si někdy spočítat, jaké jsou rozdíly v nákladech mezi vozem vlastním a vozem na operativní leasing?

Výběr a pořízení automobilu, jeho pojištění, provoz, údržba, po několika letech prodej nebo likvidace a opět znovu dokola – kolotoč, který zná mnohý z nás. Mohl by vypadat jako velmi jednoduchý proces, ale opak je pravdou. Pomineme-li naše individuální požadavky na nově pořizovaný vůz jedna věc je všem nákupům společná. Každý vůz stojí peníze.

Ano, můžeme koupit nový vůz nebo vůz starší, můžeme ho pořídit za hotové, na úvěr nebo na leasing. S náklady na provoz ve svém rozpočtu běžně počítáme. A pokud jde o nové pneumatiky nebo jeho údržbu? Čerpáme z finanční rezervy, a když ji nemáme, pak se rodina uskrovní. V nejhorším si na nutnou údržbu půjčíme.

A právě v tuto chvíli se vtírá nepříjemná otázka. Máme v dnešním shonu vůbec čas si sednout a spočítat kolik nás plechový miláček opravdu stojí a kde bychom mohli při jeho pořízení, provozu a údržbě ušetřit?

Ne, neptám se na odpověď, raději uvedu pár základních informací, které nám při našich úvahách mohou výrazně pomoci.

Nejvíce peněz ušetříme správným výběrem financování. Jak jsme zmínili, můžeme své auto pořídit za hotové, na úvěr, na finanční nebo operativní leasing.
Při koupi vozu za hotové je základním předpokladem kupní cenu naspořit.

Při ceně nového vozu ve výši například 500.000,- Kč bychom si museli po dobu 5 let každý měsíc odkládat částku ve výši 5.000,- Kč měsíčně a to za předpokladu, že jsme svůj předešlý vůz prodali za cenu 200.000,- Kč a tyto peníze do nového vozu opět vložili. Pokud bychom žádný vůz neměli, měsíčně bychom museli odkládat cca 8.333,- Kč měsíčně.

Zároveň si musíme začít vytvářet rezervu na pojištění, údržbu vozu a výměnu pneumatik. Náklady na povinné ručení a havarijní pojištění takového vozu budou činit průměrně 75.000,- Kč za 5 let. Za stejné období zaplatíme cca 50.000,- Kč za údržbu vozu a další minimálně 25.000,- Kč za výměnu pneumatik. Suma sumárum 150.000,- Kč. Měsíčně tedy minimálně dalších 2.500,- Kč.

Pokud máme starý vůz, který prodáme, musíme si odkládat 5.000,- + 2.500,- na údržbu = 7.500,- Kč měsíčně + 200.000,- tisíc Kč jednorázově. Pokud starý vůz nemáme, musíme si odkládat 8.333,- + 2.500,- tisíce na údržbu. Po 5 letech si sice můžeme nový vůz pořídit, ale pozor. Znovu si musíme začít odkládat, abychom si po 5 dalších letech mohli vůz obměnit.
Pro zjednodušení uvádím průměrnou potřebu finančních prostředků bez ohledu na jejich přesné časové rozložení.

Při koupi vozu na úvěr musíme počítat s navýšením kupní ceny o úrok, který zaplatíme bance. Může se jednat o úrok od 6,5 -28 %. Bance nebo nebankovním úvěrovým společnostem tak přeplatíme při průměrném úroku až cca 250.000,- Kč. Tedy až polovinu ceny vozu navíc. K měsíční splátce úvěru ve výši cca 8 – 9.000,- Kč také musíme počítat s údržbou a odkládáním cca 2.500,- Kč na údržbu takového vozu. Dohromady tedy 10.500,- až 12.500,- Kč měsíčně. Po 5 letech můžeme vůz obměnit a zůstatkovou cenu vozu ve výši 200.000,- Kč vložit do koupě nového vozu a opět platit splátky úvěrů i s jeho úrokovým navýšením.

Další variantou financování při koupi vozu je finanční leasing. Automobil máme po dobu placení v nájmu a k odkoupení vozu od leasingové společnosti dochází až na konci leasingu úhradou tzv. zůstatkové ceny. Ve většině případů ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Finanční průběh je téměř shodný s nákupem vozu na úvěr. Rozdíl spočívá pouze v tom, jestli na svůj vůz složíme tzv. akontaci. Tedy sumu peněz, která je určena v procentech z pořizovací ceny vozu a zbývající částka pořizovací ceny vozu s příslušným úrokem je hrazena bance nebo nebankovním úvěrovým společnostem v měsíčních splátkách. I u tohoto typu financování našeho vozu musíme počítat s rezervou na jeho údržbu.

Poslední variantou financování vozu je v současné době operativní leasing. Dříve byl v ČR využíván většinou pouze firmami. Nyní, při snížení cen operativních leasingů se stává velmi zajímavým financováním i pro běžné domácnosti. A jak vlastně takový leasing vypadá? Velmi jednoduše. Od leasingové společnosti dostaneme do užívání námi vybraný vůz. Ten zůstává v majetku leasingové společnosti a my ho máme v pronájmu. Můžeme si zvolit dobu nájmu, standardně se využívá na období 2-4 let. Po této době vůz vrátíme a můžeme si vzít na operativní leasing vůz další, nový. Výhodou je mimo jiné i to, že můžeme jako součást leasingu využít i variantu servis nebo full servis. Servis je varianta kdy máme v ceně nájmu i servis vozu, full servis zahrnuje kromě servisu vozu i výměnu pneumatik. Ve zkratce tedy máme nový vůz, který běžně využíváme a o servis a pojištění vozu se vůbec nemusíme starat.

V České republice často převládá námitka, že platím vůz, který nikdy není náš. Patříme k těm spíše „majetnickým“ národům. Tedy k lidem, kteří mají touhu vlastnit, ač si tím přiděláváme více starostí u, dá se říci, spotřebních věcí.

Pokud si právě tuto věc uvědomíme, můžeme jezdit novými, kvalitními a bezpečnými vozy jako občané na západ od našich hranic. Splátka operativního leasingu je zpravidla až o třetinu nižší ne u finančního leasingu, úvěru i spoření. Peníze, které ušetříme na měsíčních splátkách vozu, můžeme investovat vhodnějším způsobem a vytvářet si tak v průběhu let velmi zajímavé finanční rezervy. A starosti o vůz? Ty můžeme nechat na jiných. I u operativního leasingu ovšem platí, že je třeba si vybrat ten vhodný, nepředražený.

GoogleGoogle