Různý vývoj investičních trhů, vznik a prasknutí investičních bublin, prognózy renomovaných odborníků i osobní reakce samotných investorů představují stále se opakující koloběh. Pokud se nemáme chuť investičními trhy a jejich vývojem zabývat a vše ponecháme pouze v rukou finančních poradců, pak se můžeme dostat do situace, kdy budeme svého rozhodnutí hořce litovat.

Z jakého důvodu?
Finanční trh se dělí na 4 základní části: trh s cizími měnami, trh komoditní, trh peněžní a trh kapitálový. Na kapitálovém trhu se můžeme potkat s tzv. býky nebo medvědy. Kupující, býci, investují na růst ceny. Jsou „optimisté“, věří ve zvýšení ceny a chtějí levně koupit a draze prodat. Prodávající, medvědi, jsou jejich opakem. Věří ve snížení ceny, paniku na kapitálovém trhu a snaží se před předpokládaným poklesem ceny ještě draze prodat. Někteří investoři však považují tuto investici na pokles za nemorální.

Bývá pravidlem, že pokud dochází na kapitálovém trhu k poklesu ceny, stoupá cena komodity – zlata. My jako koncoví uživatelé finančního trhu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu využíváme kapitálový a komoditní trh. Na kapitálovém trhu investujeme na tzv. dlouhou, býčí pozici a na komoditním trhu nejčastěji využíváme investice do cenných kovů. I když by někdo z nás mohl říci, že neinvestuje, nebude mít zcela pravdu. Ten z nás, kdo využívá investiční životní pojištění a doplňkové penzijní spoření investuje na kapitálových trzích také, jen si to ne úplně uvědomuje.

Investuje na kapitálových trzích prostřednictvím pojišťoven a penzijních fondů. Investuje ale až tu část, která zůstává po odečtení všech srážek, poplatků, u pojištění po odečtení i ceny za rizika. Výnosy z těchto investic musí při výběru zdanit. Ten kdo investuje přímo prostřednictvím investičních společností, nemůže využít daňových úlev a státních příspěvků, výnosy ze svých investic ale při respektování zákona o daních z příjmu danit nemusí. A to se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu mnohdy vyplatí víc.

Investice do zlata bývají také velmi diskutovanou oblastí. Nebudeme hodnotit, kdo z diskutujících má pravdu. Stačí, když budeme konstatovat, že všichni považují zlato minimálně za udržitel hodnoty. Z níže uvedených grafů však můžete sami posoudit, jestli je zlato pouze udržitelem hodnoty nebo jestli jako investice přináší velmi zajímavý výnos. I u investic do zlata výnos také nemusíme danit. Není od věci zmínit i skutečnost, že jedny z nejvyspělejších zemí jakou je USA a Japonsko umožňuje spoření na penzi formou investic do investičních zlatých mincí.

A jaká je současná situace na kapitálových a komoditních – zlatých trzích?

Vývoj kapitálových trhů můžeme posoudit pomocí Down Jones Indexu. Při pohledu na graf DJI asi dáme za pravdu odborníkům, kteří tvrdí, že kapitálový trh je na historickém vrcholu a přichází doba příznivá medvědům. V uvedeném grafu si povšimněte roku 2008 v porovnání se současností. I jako laici můžeme konstatovat, že doba medvědů, pokles kapitálového trhu je opravdu před námi.

Jak jsme zmínili, pravidlem je, že pokud přichází doba medvědů a kapitálový trh klesá, trh komodit – zlata má vzestupnou tendenci. Cenné kovy zaznamenávají růst. Zlí jazykové tvrdí, že investice do cenných kovů se nevyplatí, ale posuďte sami. Na prvním grafu vidíme, jak si stojí zlato za poslední rok a pro zlé jazyky jak je na tom ve středně až dlouhodobém horizontu za posledních 11 let. Jen v posledním roce zlato vydělalo 14 %. Pokud jste náš článek dočetli až sem, pak už je jen na Vás jestli vše necháte v rukou finančních poradců a budete jim důvěřovat, nebo přijmete odpovědnost za své vlastní peníze i Vy. A případně spolu s finančními poradci si zrekapitulujete, jak jsou na tom s výnosem Vaše vlastní programy.

Mezi kterou část investorů se zařadíte právě Vy?

GoogleGoogle