Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve společnosti Rich Life Consulting, s.r.o. jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat a k jakým účelům je budeme využívat.

Vaše údaje mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Také Vám budeme příležitostně zasílat informace týkajících se novinek, nových služeb nebo obchodních sdělení Společnosti a společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu či jiné kontaktní Vámi poskytnuté údaje, plně v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Vyjádření souhlasu se Zpracování osobních údajů

  1. Zájemce svým vyplněním kontaktních údajů na webu www.richlife.cz předává Společnosti Rich Life Consulting, s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 04606396 (dále jen „Společnost“) a společnostem s ní majetkově spjatých svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby nakládala s jeho osobními údaji, které uvedl, a aby tyto údaje dále zpracovávala a shromažďovala za účelem zpětného kontaktu zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, o ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a se závazky vyplývajícími z Nařízení GDPR (EU) 2016/679) v platném znění.Vaše údaje mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.Také Vám budeme příležitostně zasílat informace týkajících se novinek, nových služeb nebo obchodních sdělení Společnosti a společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu či jiné kontaktní Vámi poskytnuté údaje, plně v souladu s příslušnými předpisy České republiky.
  2. Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb Správce a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 2 roky od jeho udělení.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo emailem doručeným na adresu info@richlife.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo emailem doručeným na adresu info@richlife.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.
  5. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k nimž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
GoogleGoogle