Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Rich Life Consulting s.r.o. si Vámi poskytnutých Osobních údajů vážíme a zacházíme s nimi maximálně transparentně.

Dotazy k poskytnutým údajům

Pokud budete mít ohledně Vašich Osobních údajů, které jste nám poskytli, jakoukoli žádost o změnu či dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@richlife.cz nebo na telefonu +420 222 268 943.

Jedná se zejména o:

  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Žádost o úpravu či doplnění dat
  • Žádost o informaci s nakládáním s osobními údaji
  • Žádost o výmaz dat
  • Ve své žádosti prosím nezapomeňte uvést jméno a příjmení, abychom Vás mohli jednoznačně identifikovat. Vašim žádostem vyhovíme v co nejkratším termínu

Děkujeme za Vaši důvěru
Rich Life Consulting

GoogleGoogle