Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve společnosti Rich Life Consulting, s.r.o. jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat a k jakým účelům je budeme využívat:
 

 • Vaše údaje mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 • Také Vám budeme příležitostně zasílat informace týkajících se novinek, nových služeb nebo obchodních sdělení Společnosti a společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu či jiné kontaktní Vámi poskytnuté údaje, plně v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Vyjádření souhlasu se Zpracování osobních údajů

 1. Zájemce svým vyplněním kontaktních údajů na webu www.richlife.cz předává Společnosti Rich Life Consulting, s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 04606396 (dále jen „Společnost“) a společnostem s ní majetkově spjatých svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby nakládala s jeho osobními údaji, které uvedl, a aby tyto údaje dále zpracovávala a shromažďovala za účelem zpětného kontaktu zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a se závazky vyplývajícími
  z Nařízení GDPR (EU) 2016/679) v platném znění.

   
  • Vaše údaje mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
    
  • Také Vám budeme příležitostně zasílat informace týkajících se novinek, nových služeb nebo obchodních sdělení Společnosti a společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu či jiné kontaktní Vámi poskytnuté údaje, plně v souladu s příslušnými předpisy České republiky.
    
 2. Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb Správce a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 2 roky od jeho udělení.
   
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@richlife.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.
   
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@richlife.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.
   
 5. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k nimž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.