Životní pojištění přináší od 1. 1. 2017 dvojnásobné daňové úlevy

Zveřejněno: 12. ledna 2017 

Kolik uspoří daňový poplatník - fyzická osoba? 
Jaká úspora se týká zaměstnavatele? A jak díky tomu optimalizovat mzdové náklady? Příklad strategie Win Win.

Fyzická osoba (poplatník daně) si od základu bude moci nově odečíst příspěvek v celkové výši až 24 000 Kč (v roce 2016 to bylo 12 000 Kč) zaplacený poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění. 


Současně si od 1. 1. 2017 může zaměstnavatel od daně z příjmu na straně zaměstnance odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně (tedy o 20 000 Kč více, než v roce 2016) na soukromé životní pojištění. 

Pokud tedy zaměstnavatel část mzdového ohodnocení vyplatí jako příspěvek na soukromé životní pojištění, ušetří na svých nákladech jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. 

V případě soukromého životního pojištění, máte dobrý argument, jak žádat o zvýšení mzdy či mimořádné odměny. Náklady Vašeho zaměstnavatele do 50 000 Kč ročně budou v této čisté částce bez dalšího navýšení o sociální a zdravotní pojištění. Klasický příklad strategie Win Win.